Úvodní slovo hejtmana Jihomoravského kraje

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé požárního sportu,
těší mne, že Vás mohu pozdravit u příležitosti republikového šampionátu v této speciální sportovní disciplíně, který hostí právě moravská metropole Brno.

Jedná se o soutěž, která má nádech atraktivity, na druhou stranu: nikdo z nás by se nechtěl stát účastníkem reálných situací, na které soutěžící cvičí. Její základní cíl je totiž jediný – co nejlépe se připravit, aby byly v maximální míře ochráněny životy, zdraví a majetky lidí.

Není to tedy jen jakési „sportování pro sportování“, hasiči v rámci soutěže a jednotlivých disciplín získávají patřičné dovednosti, které jim pak pomáhají při ostrých zásazích v terénu. Jejich rychlost, obratnost a správný úsudek jsou vlastnosti, které v reálných situacích nejenže zabraňují škodám na majetku, ale především zachraňují životy a ochraňují zdraví nás všech. Proto jako hejtman a tedy osoba, která je odpovědná za fungování integrovaného záchranného systému na jižní Moravě, vnímám velmi pozitivně význam tohoto šampionátu.

Hasiči jsou ti, kdo nám v případě požárů, nehod či přírodních katastrof podávají pomocnou ruku jako první, a často tak bývají základním pojítkem se životem. Za tuto odpovědnou práci, která spíše než profesí je posláním, jim patří obdiv a dík.

Dovolte mi tedy poděkovat organizátorům mistrovství za obětavou práci při přípravě šampionátu. Účastníkům samotného klání pak přeji hodně sportovních úspěchů – i když vím, že mohou vyhrát pouze nejlepší z Vás, jsem přesvědčen, že jste vyhráli svou účastí na této soutěži všichni.

 
JUDr. Michal Hašek
předseda Asociace krajů ČR
hejtman Jihomoravského kraje

Napsat komentář