Propozice SDH

Propozice republikového kola družstev dobrovolných hasičů

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PROFESIONÁLNÍCH A DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM SPORTU 2016

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REBUBLIKY DOROSTU V DISCIPLÍNĚ VÝSTUP NA VĚŽ 2016

Aktualizováno: OZ-MCR-Brno-2016-bez-priloh

Priloha-1-OZ-MCR-Brno-2016-prihlaska-do-souteze-v-pozarnim-sportu

Priloha-2-OZ-MCR-Brno-2016-prihlaska-jednotlivce-do-souteze-v-pozarnim-sportu

Priloha-3-OZ-MCR-Brno-2016-protest

Priloha-4-OZ-MCR-Brno-2016-rozmisteni-soutezicich-pri-discipline-pozarni-utok

Priloha-5-OZ-MCR-Brno-2016-rozmisteni-soutezicich-pri-discipline-stafeta-4×100

Priloha-6-OZ-MCR-Brno-2016-seznameni-s-jednotnou-motorovou-strikackou

Priloha-7-OZ-MCR-Brno-2016-rozpis-treninku-druzstev-sdh-beh-na-100m-prekazek

 

Pořadatel:

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje

Spolupořadatel:

Česká asociace hasičských důstojníků a Hasiči Brno, spolek

pod záštitou

Primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála

Hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška

a

za přispění generálního partnera
Komerční banka

 Místo konání:   Sportovní areál VUT v Brně, Pod Palackého vrchem, Technická 14 Brno

49°13’33.3″N 16°34’22.5″E

 

1. Účast:

   • 15 desetičlenných družstev mužů z  ČR + 1 vedoucí a 1 trenér
   • 15 desetičlenných družstev žen z  ČR + 1 vedoucí a 1 trenér
   • 2 desetičlenná družstva žen ČHJ a MHJ  + 1 vedoucí a 1 trenér
   • 2 desetičlenná družstva mužů ČHJ a MHJ  + 1 vedoucí a 1 trenér
   • 16 jednotlivců pro disciplínu běh na 100m s překážkami – muži a ženy
   • 16 jednotlivců pro disciplínu výstup na cvičnou věž – muži a ženy
   • 48 jednotlivců pro disciplínu výstup na cvičnou věž – dorostenky, dorostenci

Věkové kategorie: muži, ženy – od 15-ti let v den konání soutěže

Dorost: mladší dorost 13 – 14 let (ročníky narození 2003-2002)

střední dorost 15 – 16 let (2001 – 2000)

starší dorost 17 – 18 let (1999 -1998)

 

Všichni členové družstva, kteří reprezentují z titulu vítěze krajského kola příslušný kraj, musí mít trvalé bydliště v  tomto kraji nebo schválený přestup.

Na MČR nemohou za ČHJ nebo MHJ  startovat závodníci, kteří jsou řádnými členy SH ČMS a zúčastnili se krajských kol v požárním sportu SH ČMS 2016.

Soutěže jednotlivců – 100 m překážek a výstup na věž se účastní závodníci, kteří se na MČR kvalifikovali na základě Kvalifikačních podmínek pro jednotlivce vydaných SH ČMS.

 

 

2. Harmonogram soutěže:

Čtvrtek 25. 8. 2016

10.00 – 13.00             prezence rozhodčích na kolejích VUT Brno

14.00 – 16.00             instruktážně metodické zaměstnání rozhodčích delegovaných na mistrovství

koleje VUT Brno, (ul. Kolejní 2)

 

Pátek 26. 8. 2016

07.30 – 17.00              prezence družstev kategorie SDH a jednotlivců SDH muži, ženy na běh 100 m s překážkamikoleje VUT Brno, (ul. Kolejní 2)

10.00 – 11.00              prezence SDH jednotlivci muži, ženy a dorost  na disciplínu výstup na věž (náměstí Svobody, Brno )

                                    Pokud bude závodník startovat jako jednotlivec v obou disciplínách, provede presenci na náměstí Svobody.

11.00 – 12.00             porada vedoucích družstev SDH – koleje VUT Brno, (ul. Kolejní 2)

08.00 – 12.45             tréninky výstup na věž (družstva kategorie HZS ČR a jednotlivci SDH muži, ženy, dorost) – náměstí Svobody, Brno

trénink výstup na věž                                                            

12:00 – 12:15             SDH jednotlivci muži

12:15 – 12:30             SDH jednotlivci ženy

12:30 – 12:50              SDH dorost

 

08.00 – 16.25              tréninky na PÚ (družstva kategorie SDH) – stadion VUT Brno (rozpis viz příloha č. 6)

12.30 – 17.15              tréninky SDH běh na 100 m s překážkamistadion VUT Brno (rozpis viz příloha č. 7)

13.00 – 14.00              soutěž ve výstupu do 1. podlaží cvičné věže – SDH ženy, dorost (mladší, střední)

14.10 – 14.20             soutěž ve výstupu do 2. podlaží cvičné věže – starší dorostenci

vyhlášení výsledků kategorie dorostu

14.30 – 17.00              soutěž ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže – kategorie HZS ČR + jednotlivci SDH muži

17.20                           semifinále o absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže – náměstí Svobody, Brno

17.40                          finále o mistryni ČR ve výstupu do 1. podlaží cvičné věže – ženy

17.50                          finále o absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže

18.00                          slavnostní zahájení mistrovství na náměstí Svobody, Brno

a vyhlášení mistra HZS ČR, absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže a mistryně ČR ve výstupu do 1. podlaží cvičné věže

 

Sobota 27. 8. 2016 – stadion VUT Brno

07.30 – 12.30             běh na 100 m s překážkami – SDH ženy

13.00 – 13.30             finále v běhu na 100 m s překážkami – SDH ženy

07.30 – 10.30             běh na 100 m s překážkami – SDH muži

10.45 – 13.30             běh na 100 m s překážkami – HZS ČR

13.45 – 14.00             finále o absolutního mistra ČR v běhu na 100 m s překážkami

14.10 – 14.20             vyhlášení výsledků v běhu na 100 m s překážkami ve všech kategoriích a

absolutního mistra ČR a vyhlášení výsledků dvojboje HZS ČR

14.30 – 15.45             štafeta 4×100 m s překážkami – SDH ženy

16.00 – 17.30             štafeta 4×100 m s překážkami – SDH muži

17.45 – 19.00             štafeta 4×100 m s překážkami – HZS ČR

 

Neděle 28. 8. 2016 – stadion VUT Brno

08.30 – 14.00             požární útok – HZS ČR, SDH muži, SDH ženy

14.30 – 15.15              vyhlášení výsledků v disciplíně štafeta 4×100 m s překážkami ve všech kategoriích, v disciplíně požární útok ve všech kategoriích a celkových výsledků mistrovství

15.15                           slavnostní zakončení mistrovství

 

 

3. Organizační pracovníci

Velitel soutěže

plk. Mgr. Radek Chromý         HZS Jihomoravského kraje

Zástupce velitele soutěže

mjr. Ing. Stanislav Racek         HZS Jihomoravského kraje

Tajemník soutěže

plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška  MV-GŘ HZS ČR

Ekonomická skupina

plk. Ing. Michal Hlavička        HZS Jihomoravského kraje

Ing. Monika Němečková         SH ČMS

Technická skupina

plk. Ing. Petr Oháňka               HZS Jihomoravského kraje

npor. Bc. Roman Stejskal        HZS Jihomoravského kraje

por. Bc. Pavel Čtvrtníček         HZS Jihomoravského kraje

Václav Janda                            SH ČMS – KSH JMK

Organizační skupina

plk. Ing. Marie Staňková         HZS Jihomoravského kraje

kpt. Ing. Jan Pecl                     MV-GŘ HZS ČR

Bc. Zdeňka Jandová                SH ČMS – KSH JMK

Jiří Henc                                   Vedoucí ÚORHS

Stanislav Pumprla                    Člen VV SH ČMS

Michal Kolka, DiS.                  SH ČMS

Skupina příprav

plk. Ing. Václav Špéra             HZS Jihomoravského kraje

plk. Ing. Lukáš Vymazal          HZS Jihomoravského kraje

mjr. Bc. Tomáš Richter            HZS Jihomoravského kraje

mjr. Ing. Bronislav Kocman     HZS Jihomoravského kraje

Hlasatelé

ppor. Václav Hnízdil                HZS Kraje Vysočina

por. Ing. Ivo Adámek              Záchranný útvar HZS ČR

Mediální skupina

por. Mgr. Jaroslav Mikoška      HZS Jihomoravského kraje

kpt. Mgr. Vendula Matějů       HZS Jihočeského kraje

Milan Vávrů                             MV-GŘ HZS ČR

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová      MV-GŘ HZS ČR

Jaroslava Čečrdlová, Ph.D.      SH ČMS

Presence SDH          

Julie Burdychová                     SH ČMS

Jana Štelclová                          SH ČMS

Petr Pejřil                                 SH ČMS

Milena Sobotková                    SH ČMS

Jana Trojancová                       SH ČMS

Iveta Vojtová                           SH ČMS

Ubyt. a stravovací skupina SDH   

Václav Boukal                         SH ČMS

Jaroslava Boukalová                SH ČMS

František Dlesk                        SH ČMS

 

 

4. Sbor rozhodčích

Hlavní rozhodčí

plk. Ing. Zdeněk Nytra            HZS Moravskoslezského kraje

Zástupce hlavního rozhodčího

plk. Ing. Roman Vyskočil        HZS Ústeckého kraje

Ing. Tomáš Lefner                   SH ČMS

Komisař soutěže

kpt. Bc. Zdeněk Ondráček      ŠVZ HZS ČR

 

Rozhodčí disciplín

Výstup do 4. podlaží cvičné věže

HZS ČR, SDH muži a ženy              mjr. Ing. Libor Dušek              HZS Pardubického kraje

Běh na 100 m s překážkami

HZS ČR                                             pot. Milan Mathauser, DiS.      HZS Plzeňského kraje

SDH muži                                          Ivan Kraus                               SH ČMS

SDH ženy                                          Stanislav Šíma                          SH ČMS

Štafeta 4 x 100 m s překážkami

HZS ČR                                             plk. Ing. Zdeněk Otrusina        HZS Zlínského kraje

SDH muži                                          Ing. Rudolf Fešar                     SH ČMS

SDH ženy                                          Václav Šimek                           SH ČMS

Požární útok

HZS ČR                                             mjr. Bc. Pavel Marschal           HZS Královehradeckého kraje

SDH muži                                          Miloslav Pospíšil                      SH ČMS

SDH ženy                                          Ing. Martina Hartmanová        SH ČMS

 

Zástupci rozhodčích disciplín

Výstup do 4. podlaží cvičné věže

HZS ČR, SDH muži a ženy              nprap. Zdeněk Veverka           HZS Olomouckého kraje

Běh na 100 m s překážkami

HZS ČR                                             nprap. Darek Sejbal                  HZS Plzeňského kraje

SDH muži                                          Jiří Hartman                             SH ČMS

SDH ženy                                          Alena Šimková                         SH ČMS

Štafeta 4 x 100 m s překážkami

HZS ČR                                             nprap. Jan Horský                    HZS Zlínského kraje

SDH muži                                          Ladislav Biskup                       SH ČMS

SDH ženy                                          Ing. Markéta Oprchalská         SH ČMS

Požární útok

HZS ČR                                             nprap. Antonín Hájek               HZS Královehradeckého kraje

SDH muži                                          Roman Mácha                           SH ČMS

SDH ženy                                          Václav Košťál                          SH ČMS

 

Kontrola nářadí

nprap. Květoslav Filip             HZS Plzeňského kraje

npor. Ing. Ivan Marek             HZS Moravskoslezského kraje

nprap. Václav Liboška             ŠVZ HZS ČR

Josef Boháček                          Česká hasičská jednota

Jaroslav Musil                          Moravská hasičská jednota

Zbyněk Machanec                    SH ČMS

Startér

ppor. Rostislav Mikulášek        HZS Moravskoslezského kraje

ppor. Jan Šimíček                     HZS Moravskoslezského kraje

pprap. Václav Ponocný            HZS Plzeňského kraje

Miroslav Ježek                         SH ČMS

Rozhodčí

nprap. Martin Sladký               HZS Zlínského kraje

nprap. Jaroslav Kalous             HZS Pardubického kraje

plk. Ing Ivo Oprchalský           HZS Pardubického kraje

nstržm. Rostislav Jirouš          HZS Olomouckého kraje

nprap. Ing. Martin Rytíř           HZS Olomouckého kraje

nstržm. Oldřich Laufke            HZS Libereckého kraje

kpt. Ing. Pavel Hanus              HZS Jihočeského kraje

mjr. Bc. Martin Škulina            HZS Jihočeského kraje

nprap. Aleš Hrnčíř                    HZS Jihomoravského kraje

nprap. Lubomír Chlup             HZS Jihomoravského kraje

ppor. Jiří Fürst                          HZS Středočeského kraje

pprap. Karel Tůma                   HZS Středočeského kraje

por. Bc. Jiří Nevosad               HZS Kraje Vysočina

nprap. Jiří Brožek                     HZS Kraje Vysočina

nprap. František Korytár          HZS Ústeckého kraje

mjr. Bc. Rudolf Jelínek            HZS Královehradeckého kraje

nstržm. Tomáš Maršál              HZS hl. m. Prahy

František Doležal                     SH ČMS

Michal Hotař                            SH ČMS

Martin Janíček                          SH ČMS

Šárka Jankovská                       SH ČMS

Martina Karasová                     SH ČMS

Hana Košťálová                       SH ČMS

Jana Kovaříková                      SH ČMS

Alfréd Krenauer                       SH ČMS

Veronika Křížová                     SH ČMS

Marcela Hlávková                    SH ČMS

Karel Oulehla                           SH ČMS

Tomáš Pípa                               SH ČMS

Jan Soural                                 SH ČMS

Martin Spilka                           SH ČMS

Dušan Škrabal                          SH ČMS

Josef Tichý                               SH ČMS   

Leoš Válek                               SH ČMS

Jaromír Krátký                         Moravská hasičská jednota

Věra Mrtvá                               Moravská hasičská jednota

Vyhodnocovací skupina

mjr. Ing. Jiří Čech                    HZS Moravskoslezského kraje

mjr. Bc. Olga Pluhařová           HZS Moravskoslezského kraje

Ing. Tomáš Klos                       SH ČMS

Bc. Josef Orgoník                    SH ČMS

Hlavní časoměřič

kpt. Ing. Zdeněk Jalůvka         HZS Moravskoslezského kraje

Časomíra

2 příslušníci                              HZS Moravskoslezského kraje

3 příslušníci                              HZS Královehradeckého kraje

Rozhodčí náhradníci

prap. Marie Štulíková               HZS Středočeského kraje

nstržm. Jiří Beneš                     HZS Jihomoravského kraje

nprap. Jaromír Kleveta             HZS Jihomoravského kraje

mjr. Mgr. Ladislav Vakula       HZS Libereckého kraje

František Crhák                        SH ČMS

Michal Čukan                           SH ČMS

(zúčastní se mistrovství jen pokud budou vyzváni pořadatelem k nahrazení některého z rozhodčích)

 

5. Všeobecná ustanovení

 a) podání přihlášek

Ihned po kvalifikaci na republikovou soutěž – NEJPOZDĚJI DO 15. 8. 2016 – zašlete na adresu: kolka@dh.cz vyplněnou přihlášku.  Formulář přihlášky je k dispozici na  www.mrps2016.cz  nebo na www.dh.cz. Originál přihlášky s razítkem SDH přivezte na soutěž k prezenci. 

 

Přílohou přihlášky musí být charakteristika družstva  v rozsahu max. 1 strana A4 – rovněž zaslat na uvedený e-mail do 15.8.2016.

 

Ve startovní listině disciplín běh na 100 m s překážkami bude zachováno pořadí soutěžících uvedené v přihlášce. Případné změny mohou být uplatněny nejpozději u prezence.

 

PŘIHLÁŠKA MUSÍ BÝT VYPLNĚNA SE VŠEMI ÚDAJI, VČETĚ NASAZENÍ ZÁVODNÍKŮ NA DISCIPLÍNY !

b) startovní pořadí

Losování startovního pořadí soutěžních družstev bylo provedeno na jednání ÚORHS dne 26.5.2016. Bylo vylosováno následující pořadí soutěžních družstev:

 

MUŽI                                                                                   ŽENY

1) kraj Královehradecký                                                       1) kraj Středočeský 1

2) kraj Plzeňský                                                                     2) kraj Královehradecký

3) kraj Moravskoslezský                                                      3) kraj Jihočeský

4) kraj  Jihočeský                                                                   4) Moravská hasičská jednota

5) kraj  Liberecký                                                                  5) Česká hasičská jednota

6) kraj  Olomoucký                                                               6) kraj Plzeňský

7) kraj  Praha                                                                         7) kraj Olomoucký

8) kraj  Karlovarský                                                              8) kraj Pardubický

9) kraj  Pardubický                                                               9) kraj Jihomoravský

10) kraj Zlínský                                                                     10) kraj Liberecký

11) kraj Středočeský 1                                                         11) kraj Karlovarský

12) kraj Středočeský 2                                                         12) kraj Moravskoslezský

13) Česká hasičská jednota                                                 13) kraj Středočeský 2

14) kraj Vysočina                                                                   14) kraj Ústecký

15) kraj Jihomoravský                                                          15) kraj Zlínský

16) kraj Ústecký                                                                    16) kraj Vysočina

17) Moravská hasičská jednota                                           17) kraj Praha

 

 

c) prezence s příjezdy na mistrovství

Prezence družstev kategorie SDH a jednotlivců muži, ženy pro běh na 100 m s překážkami bude probíhat v pátek 25. srpna 2016 od 07:30 do 17:00 hodin na kolejích VUT Brno (ul. Kolejní 2).

Presence jednotlivců SDH jednotlivci muži, ženy, dorost pro výstup na věž bude probíhat na Náměstí Svobody, Brno od 10.00 do 11.00 hodin.

Účastníci mistrovství při prezenci obdrží aktuální informace o mistrovství a příslušné organizační pokyny. Dokladem k ověření totožnosti je občanský průkaz nebo cestovní pas a členský průkaz SH ČMS s fotografií. K presenci je nutné mít sebou RAZÍTKO SDH (družstva i jednotlivci).

Při prezenci vedoucí družstev a jednotlivci odevzdají:

 • originál přihlášku
 • vyplněné přílohy č. 4 a 5

 

Presence rozhodčích SH ČMS proběhne ve čtvrtek dne 25. srpna 2016 od 10:00 do 13:00 hodin na kolejích VUT Brno (ul. Kolejní 2).

 

d) ubytování

Pořadatel zajišťuje a hradí pro soutěžní družstva ubytování včetně snídaně (Kolej VUT).

Pokud nemáte zájem o ubytování zajištěné pořadatelem, vyznačte toto v přihlášce.

 

Ubytování a stravování rozhodčích, technické čety, dobrovolníků a členů štábu zajistí pořadatel.

 

 e) stravování

Na náklady pořadatelů budou v době konání mistrovství zajištěna strava v tomto rozsahu:

 

Rozhodčí a organizační pracovníci:

Snídaně 26. až 28. srpna 2016,

obědy  25. až 28. srpna 2016,

večeře  25. až 27. srpna 2016.

 

Sportovci:

snídaně 27. až 28. srpna 2016 v místě ubytování (pokud využijí ubytování zajištěné pořadatelem).

Na zajištění další stravy bude družstvu poskytnut jednorázový příspěvek 2 000 Kč v hotovosti a jednotlivcům 100 Kč.

 

Na sportovištích bude zajištěno stánkové občerstvení na vlastní náklady účastníků nebo návštěvníků mistrovství. Podrobnější informace o možnostech stravování budou sděleny při prezenci.

 

f) zdravotní zajištění a pojištění účastníků mistrovství

Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadatelům přihlašovatel.

 

g) doprava soutěžících

Všichni soutěžící si dopravu zajistí na vlastní náklady.

 

h) doprava rozhodčích a dalších organizačních pracovníků

Doprava rozhodčích a dalších organizačních pracovníků bude proplacena na základě vyplnění cestovního příkazu dle platné Směrnice o cestovních náhradách SH ČMS.

 

 

6. Technická ustanovení

Mistrovství ČR bude provedeno dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy (dále jen SHS) schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) včetně všech dodatků a dle propozic této soutěže.

a) Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši:

– 300,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny,

– 500,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu,

– 1000,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího).

 

Protest se podává pouze písemně dle přílohy č. 3 propozic.

b) Disciplíny budou provedeny na dráze s tartanovým povrchem

– běh na 100 m s překážkami HZS ČR muži a SDH muži (4 dráhy),

– běh na 100 m s překážkami SDH ženy (3 dráhy),

– štafeta 4 x 100 m s překážkami (2 dráhy),

– požární útok (3 dráhy), start na tartanu, následně přechod na trávu.

 

Disciplína výstup do 1. podlaží cvičné věže (kategorie DOROST a SDH ženy) bude provedena na stejné dráze jako disciplína výstup do 4. podlaží cvičné věže (4 dráhy).

 

c) Závodníci (společně z kategorie HZS ČR muži i SDH muži) v disciplíně výstup do 4. podlaží cvičné věže, kteří dosáhnou osmi nejlepších hodnocených časů se utkají ve dvou semifinálových rozbězích (křížovým pravidlem dosažených časů, I. semifinále 5., 1., a 8. dosažený čas, II. semifinále 6., 2., 3. a 7. dosažený čas) a do finále o absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže postoupí čtyři závodníci s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení závodníků do drah ve finále 3., 1., 2. a 4.).

d) Závodníci (společně z kategorie HZS ČR muži i SDH muži) v disciplíně běh na 100 m s překážkami, kteří dosáhnou osmi nejlepších hodnocených časů se utkají ve dvou semifinálových rozbězích (křížovým pravidlem dosažených časů, I. semifinále 5., 1., a 8. dosažený čas, II. semifinále 6., 2., 3. a 7. dosažený čas) a do finále o absolutního mistra ČR v běhu na 100 m s překážkami postoupí čtyři závodníci s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení závodníků do drah ve finále 3., 1., 2. a 4.).

e) Závodnice (kategorie SDH ženy) v disciplíně běh na 100 m s překážkami, které dosáhnou šesti nejlepších hodnocených časů, se utkají ve dvou semifinálových rozbězích (I. semifinále 4., a 6. dosažený čas; II. semifinále 3., 2. a 5. dosažený čas) a do finále o mistra ČR v běhu na 100 m s překážkami postoupí tři závodnice s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení závodnic do drah ve finále 2., 1. a 3.).

f) Závodnice (kategorie SDH ženy, dorostenky – od 15 let ke dni konání soutěže) v disciplíně výstup do 1. podlaží cvičné věže, které dosáhnou čtyř nejlepších časů, se utkají ve finálovém běhu o mistra ČR (nasazení závodnic do drah ve finále 3., 1., a 4.).

g) Závodníci v kategorii DOROSTU (dorostenky a dorostenci) v disciplíně výstup na cvičnou věž budou hodnoceni každý ve své kategorii systémem započítání lepšího dosaženého času ze dvou pokusů.

h) V každém pokusu v disciplíně výstup do 1., a 4. podlaží cvičné věže a v disciplíně běh na 100 m s překážkami je možný pouze jediný chybný start.

ch) Při disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami muži SDH a ženy dodá pořadatel jednotný hasicí přístroj.

i)V disciplíně požární útok budou provedeny 2 pokusy. Proudnice bude mít každé soutěžní družstvo vlastní. Značky pro plnění disciplíny si družstvo, které plní disciplínu, může nainstalovat na dráhu až v době přípravy a provedení pokusu. Po skončení pokusu musí značky z dráhy odstranit.

Při plnění disciplíny se bude používat jednotná přenosná motorová stříkačka Rosenbauer FOX III, nebude použit přetlakový ventil.

Při plnění disciplíny lze použít přechod na savice (při jeho použití nemůže být uznán národní rekord) a nástřikové terče.

Seznámení s jednotnou motorovou stříkačko je pro družstva dobrovolné a bude připraveno dne 26. 8. 2016 dle rozpisu v příloze č. 6.

 

Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají platným Pravidlům požárního sportu a platné Směrnici hasičských soutěží SH ČMS včetně všech dodoatků, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.

 

k) Hodnocení výkonů bude u družstev a jednotlivců SDH provedeno:

– v soutěži jednotlivců v disciplínách výstup na věž a běh na 100 m s překážkami,

– v soutěži štafet v disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami,

– v soutěži družstev v disciplíně požární útok,

– v celkovém pořadí družstev.

l) K antidopingové zkoušce a testu na alkohol může být přizván komisař s příslušnou licencí a pověřením od Antidopingového výboru ČR. Postup při dopingové kontrole, seznam zakázaných skupin látek, příklady povolených a zakázaných léků a další informace o dopingu jsou uvedeny na internetové adrese www.antidoping.cz.

m) Soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení mistrovství ve sportovním oblečení, jednotném pro celé soutěžní družstvo bez čepic. Vedoucí družstev žádáme, aby si sebou přivezli vycházkový stejnokroj pro případ potřeby při slavnostním zahájení.

n) Každý závodník bude po celou dobu soutěže označen identifikačním náramkem na ruce, který mu bude nalepen při prezenci. Náramek je nepřenosný, číslovaný, voděodolný a opatřen specifickým samolepícím uzávěrem s bezpečnostním výsekem. V případě ztráty či porušení náramku nebude závodníkovi umožněn start.

Vedoucí družstva bude po celou dobu soutěže označen visačkou, kterou obdrží u presence.

o) Členové sboru rozhodčích SH ČMS nastoupí na zahájení a ukončení mistrovství ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS. Každý rozhodčí musí mít oblečení pro případ nepříznivého počasí.

p) Instrukčně metodické zaměstnání a poradu rozhodčích (dále jen „IMZ“) dne 25. srpna 2016 od 14:00 do 16:00 hodin bude řídit hlavní rozhodčí mistrovství plk. Ing. Zdeněk Nytra. Dále se IMZ zúčastní zástupci hlavního rozhodčího mistrovství plk. Ing. Roman Vyskočil a Ing. Tomáš Lefner, tajemník soutěže plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška a komisař soutěže kpt. Bc. Zdeněk Ondráček. IMZ se bude konat v prostorech kolejí VUT Brno a program bude upřesněn při zahájení IMZ.

Porada vedoucích družstev kategorií SDH muži a ženy s vedením soutěže a rozhodčími disciplín se uskuteční v pátek 26. srpna 2016 od 11.00 do 12.00 hodin na kolejích VUT Brno (ul. Kolejní 2).

Na poradu vedoucích se dostaví pouze vedoucí družstva označený visačkou.

 

q) Rozhodčí budou označeni rukávovými návleky na levém rameni dle funkce, a to:

– hlavní rozhodčí – červený návlek s dvěma bílými pruhy

– zástupce hlavního rozhodčího – červený návlek s jedním bílým pruhem

– rozhodčí disciplíny – červený návlek bez pruhů

– rozhodčí – zelený návlek.

r) Podrobnější informace o mistrovství budou průběžně zveřejňovány na internetové adrese http://mrps2016.cz/.

 

Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech

Prostor výkonu disciplín bude od prostoru diváků oddělen. Do prostoru výkonu disciplín bude mít přístup pouze vedoucí družstva respektive řádně označený člena družstva (např. vestou, kterou obdrží družstvo u presence)  a závodníka(ky) připravující se na výkon disciplíny.

Sportovní areál VUT bude každý den uzavřen ve 22:00 hod.

 

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v těchto propozicích. Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí družstev při prezenci nebo na poradě. Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže.

 

 

Srdečné blahopřání všem, kteří se svými výkony probojovali až do republikového kola, šťastnou cestu do Brna a těšíme se nashledanou.

Jiří Henc v.r.                                                Josef Bidmon v.r.

vedoucí ÚORHS                                             vedoucí ÚORM

 

Napsat komentář