Propozice HZS ČR

„Mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu“ – 45. mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR

1. Pořadatelem mistrovství je Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR”), Kloknerova 26, 148 01 Praha 414,  Hasičský  záchranný  sbor  (dále jen „HZS“)   Jihomoravského   kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen „SH ČMS“), Římská 45, 121 07 Praha 2. Spolupořadatelem je Česká asociace hasičských důstojníků, z. s.

2. Mistrovství se uskuteční ve dnech 25. až 28. srpna 2016. Disciplíny proběhnou následovně:

a) výstup do 4. podlaží cvičné věže – náměstí Svobody, 602 00 Brno,
b) ostatní disciplíny – Stadion VUT Brno, Technická 3013/14, 616 00 Brno.

3. Mistrovství se zúčastní jedno soutěžní družstvo z každého HZS kraje složené výhradně z příslušníků HZS ČR a jedno soutěžní družstvo HZS podniku, které nominuje Asociace velitelů HZS podniků a pořadatel pozve. Mimo soutěž se mistrovství zúčastní reprezentační družstvo Slovenské republiky.

Soutěžní družstvo HZS podniku a reprezentační družstvo Slovenské republiky soutěží v kategorii HZS ČR.

 

Organizační pracovníci:

velitel soutěže plk. Mgr. Radek Chromý HZS Jihomoravského kraje
zástupce velitele soutěže mjr. Ing. Stanislav Racek HZS Jihomoravského kraje
tajemník soutěže plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška MV-GŘ HZS ČR
ekonomická skupina plk. Ing. Michal Hlavička HZS Jihomoravského kraje
Ing. Monika Němečková SH ČMS
technická skupina plk. Ing. Petr Oháňka HZS Jihomoravského kraje
npor. Bc. Roman Stejskal HZS Jihomoravského kraje
por. Bc. Pavel Čtvrtníček HZS Jihomoravského kraje
Michal Kobylka SH ČMS – KSH JMK
organizační skupina plk. Ing. Marie Staňková HZS Jihomoravského kraje
kpt. Ing. Jan Pecl MV-GŘ HZS ČR
Bc. Zdeňka Jandová SH ČMS – KSH JMK
Michal Kolka, DiS SH ČMS
skupina příprav
plk. Ing. Václav Špéra HZS Jihomoravského kraje
plk. Ing. Lukáš Vymazal HZS Jihomoravského kraje
mjr. Bc. Tomáš Richter HZS Jihomoravského kraje
mjr. Ing. Bronislav Kocman HZS Jihomoravského kraje
hlasatelé ppor. Václav Hnízdil HZS Kraje Vysočina
por. Ing. Ivo Adámek Záchranný útvar HZS ČR
mediální skupina por. Mgr. Jaroslav Mikoška HZS Jihomoravského kraje
por. Ing. Vendula Matějů HZS Jihočeského kraje
Milan Vávrů MV-GŘ HZS ČR
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová MV-GŘ HZS ČR
Jaroslava Čečrdlová, Ph.D. SH ČMS
 2 zaměstnanci pro videodokumentaci Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
kpt. Ing. Josef Slaný fotodokumentace HZS Jihomoravského kraje

4. Sbor rozhodčích:

hlavní rozhodčí plk. Ing. Zdeněk Nytra HZS Moravskoslezského kraje
zástupce hlavního rozhodčího plk. Ing. Roman Vyskočil HZS Ústeckého kraje
Ing. Tomáš Lefner SH ČMS
komisař soutěže kpt. Bc. Zdeněk Ondráček ŠVZ HZS ČR
rozhodčí disciplín
výstup do 4. podlaží cvičné věže
HZS ČR, SDH muži a ženy mjr. Ing. Libor Dušek HZS Pardubického kraje
běh na 100 m s překážkami
HZS ČR por. Milan Mathauser, DiS. HZS Plzeňského kraje
SDH muži Ivan Krasu SH ČMS
SDH ženy Stanislav Šíma SH ČMS
štafeta 4 x 100 m s překážkami
HZS ČR plk. Ing. Zdeněk Otrusina HZS Zlínského kraje
SDH muži Ing. Radomír Fešar SH ČMS
SDH ženy Václav Šimek SH ČMS
požární útok
HZS ČR mjr. Bc. Pavel Marschal HZS Královehradeckého kraje
SDH muži Miloslav Pospíšil SH ČMS
SDH ženy Ing. Martina Hartmanová SH ČMS
zástupci rozhodčích disciplín
výstup do 4. podlaží cvičné věže
HZS ČR, SDH muži a ženy nprap. Zdeněk Veverka HZS Olomouckého kraje
běh na 100 m s překážkami
HZS ČR nprap. Darek Sejbal HZS Jihomoravského kraje
SDH muži Jiří Hartman SH ČMS
SDH ženy Alena Šimková SH ČMS
štafeta 4 x 100 m s překážkami
HZS ČR nprap. Jan Horský HZS Kraje Vysočina
SDH muži Ladislav Biskup SH ČMS
SDH ženy Ing. Markéta Oprchalská SH ČMS
požární útok
HZS ČR nprap. Antonín Hájek HZS Ústeckého kraje
SDH muži Roman Mácha SH ČMS
SDH ženy Václav Košťál SH ČMS
kontrola nářadí nprap. Květoslav Filip HZS Plzeňského kraje
npor. Ing. Ivan Marek HZS Moravskoslezského kraje
nprap. Václav Liboška ŠVZ HZS ČR
Josef Boháček Česká hasičská jednota
Jaroslav Musil Moravská hasičská jednota
Zbyněk Machanec SH ČMS
startér ppor. Rostislav Mikulášek HZS Moravskoslezského kraje
ppor. Jan Šimíček HZS Moravskoslezského kraje
pprap. Václav Ponocný HZS Plzeňského kraje
Miroslav Ježek SH ČMS

 

rozhodčí nprap. Martin Sladký HZS Zlínského kraje
nprap. Jaroslav Kalous HZS Pardubického kraje
plk. Ing. Ivo Oprchalský HZS Pardubického kraje
nstržm. Rostislav Jirouš HZS Olomouckého kraje
nprap. Ing. Martin Rytíř HZS Olomouckého kraje
nstržm. Oldřich Laufke HZS Libereckého kraje
kpt. Ing. Pavel Hanus HZS Jihočeského kraje
mjr. Bc. Martin Škulina HZS Jihočeského kraje
nprap. Aleš Hrnčíř HZS Jihomoravského kraje
nprap. Lubomír Chlup HZS Jihomoravského kraje
ppor. Jiří Fürst HZS Středočeského kraje
pprap. Karel Tůma HZS Středočeského kraje
por. Bc. Jiří Nevosad HZS Kraje Vysočina
nprap. Jiří Brožek HZS Kraje Vysočina
nprap. František Korytár HZS Ústeckého kraje
mjr. Bc. Rudolf Jelínek HZS Královehradeckého kraje
nstržm. Tomáš Maršál HZS hl. m. Prahy
František Doležal SH ČMS
Michal Hotař SH ČMS
Martin Janíček SH ČMS
Šárka Jankovská SH ČMS
Martina Karasová SH ČMS
Hana Košťálová SH ČMS
Jana Kovaříková SH ČMS
Alfréd Krenauer SH ČMS
Veronika Křížová SH ČMS
Daniel Mikišek SH ČMS
Karel Oulehla SH ČMS
Tomáš Pípa SH ČMS
Jan Soural SH ČMS
Martin Spilka SH ČMS
Dušan Škrabal SH ČMS
Josef Tichý SH ČMS
Leoš Válek SH ČMS
Jaromír Krátký Moravská hasičská jednota
Věra Mrtvá Moravská hasičská jednota
vyhodnocovací skupina mjr. Ing. Jiří Čech HZS Moravskoslezského kraje
mjr. Bc. Olga Pluhařová HZS Královéhradeckého kraje
Ing. Tomáš Klos SH ČMS
hlavní časoměřič kpt. Ing. Zdeněk Jalůvka HZS Moravskoslezského kraje
časomíra 2 příslušníci HZS Moravskoslezského kraje
3 příslušníci HZS Královéhradeckého kraje
rozhodčí – náhradníci (zúčastní se mistrovství jen pokud budou vyzváni pořadatelem k nahrazení některého z rozhodčích) prap. Marie Štulíková HZS Středočeského kraje
nstržm. Jiří Beneš HZS Jihomoravského kraje
nprap. Jaromír Kleveta HZS Jihomoravského kraje
mjr. Mgr. Ladislav Vakula HZS Libereckého kraje
František Crhák SH ČMS
Marcela Hlávková SH ČMS
Michal Čukan SH ČMS

 

5. Všeobecná ustanovení

a) Podání přihlášek

Vyplněnou přihlášku, staženou z http://www.mrps2016.cz – oficiálních stránek mistrovství, zašlou soutěžní družstva emailem na adresu jan.pecl@grh.izscr.cz a potvrzenou písemnou přihlášku zašlou na MV-GŘ HZS ČR, kpt.  Ing.  Jan Pecl,   nejpozději do 12. srpna 2016.

Ve startovní listině disciplín běh na 100 m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné věže bude zachováno pořadí soutěžících uvedené v přihlášce. Případné změny mohou být uplatněny nejpozději do 17:00 hodin 25. srpna 2016 na poradě vedoucích družstev kategorie HZS ČR.

b) Startovní pořadí

Losování startovního pořadí soutěžních družstev bylo provedeno na poradě ředitelů HZS krajů dne 12. dubna 2016. Bylo vylosováno následující pořadí soutěžních družstev:

1. Moravskoslezský kraj, 2. Hlavní město Praha, 3. Karlovarský kraj, 4. Olomoucký kraj, 5. Královéhradecký kraj, 6.  Kraj Vysočina, 7.  Pardubický kraj, 8.  Plzeňský kraj, 9. Liberecký kraj, 10. Zlínský kraj, 11. Ústecký kraj, 12. HZS podniku, 13.Jihočeský kraj, 14. Středočeský kraj, 15. Slovenská republika, 16. Jihomoravský kraj.

c) prezentace a příjezdy na mistrovství

Prezence soutěžících a rozhodčích mistrovství bude probíhat ve čtvrtek 25. srpna 2016 od 10:00 do 16:00 hodin na kolejích VUT Brno (ul. Kolejní 2).

Účastníci mistrovství při prezenci obdrží aktuální informace o mistrovství a příslušné organizační pokyny. Dokladem k ověření totožnosti je občanský průkaz, u příslušníků HZS ČR výhradně služební průkaz.

d) Ubytování

Ubytování sboru rozhodčích zajistí pořadatel na kolejích VUT Brno. Podrobnější informace o ubytování budou sděleny při prezenci.

e) Stravování

Na náklady pořadatelů budou v době konání mistrovství zajištěny organizačním pracovníkům a sboru rozhodčích snídaně, obědy a večeře včetně ochranných nápojů v tomto rozsahu:

 

Rozhodčí a organizační pracovníci:

snídaně – 26. až 28. srpna 2016,

obědy – 25. až 28. srpna 2016,

večeře – 25. až 27. srpna 2016.

 

Technická četa:

obědy – 25. až 28. srpna 2016,

večeře – 25. až 27. srpna 2016.

 

Technická četa ZÚ HZS ČR:

snídaně – 23. až 28. srpna 2016,

obědy – 22. až 28. srpna 2016,

večeře – 22. až 27. srpna 2016.

 

Sportovci:

snídaně – 26. až 28. srpna 2016 v místě ubytování.

 

Na sportovištích bude zajištěno stánkové občerstvení na vlastní náklady účastníků nebo návštěvníků mistrovství.  Podrobnější informace   o   stravování   budou   sděleny při prezenci.

f) Zdravotní zajištění a pojištění účastníků mistrovství

Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, počínaje tréninky 26. srpna 2016. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadatelům přihlašovatel. Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje.

 

7. Technická ustanovení

Mistrovství bude provedeno podle Pravidel požárního sportu (Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 26/2007, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Pravidla“) a s tímto doplněním:

a) Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v  hotovosti   ve výši:

 • 300,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny,
 • 500,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu,
 • 1000,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího).

b) Disciplíny budou provedeny na dráze s tartanovým povrchem

 • běh na 100 m s překážkami HZS ČR muži a SDH muži (4 dráhy),
 • běh na 100 m s překážkami SDH ženy (3 dráhy),
 • štafeta 4 x 100 m s překážkami (2 dráhy),
 • požární útok (3 dráhy), start na tartanu, následně přechod na trávu.

Disciplína výstup do 1. podlaží cvičné věže (kategorie SDH ženy)  bude  provedena na stejné dráze jako disciplína výstup do 4.podlaží cvičné věže (4 dráhy).

c) Závodníci (společně z kategorie HZS ČR muži i SDH muži) v disciplíně výstup do 4. podlaží cvičné věže, kteří dosáhnou osmi nejlepších hodnocených časů se utkají ve dvou semifinálových . rozbězích (křížovým pravidlem dosažených časů, I. semifinále 5., 1., 4. a 8. dosažený čas, II. semifinále 6., 2., 3. a 7. dosažený čas) a do finále o absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže postoupí čtyři závodníci s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení  závodníků  do drah ve  finále 3., 1., 2. a 4.).

d) Závodníci (společně z kategorie HZS ČR muži i SDH muži) v disciplíně běh na 100 m s překážkami, kteří dosáhnou osmi nejlepších hodnocených časů se utkají ve dvou semifinálových rozbězích (křížovým pravidlem dosažených časů, I. semifinále 5., 1., 4. a 8. dosažený čas, II. semifinále 6., 2., 3. a 7. dosažený čas) a do finále o absolutního mistra ČR v běhu na 100 m s překážkami  postoupí čtyři závodníci s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů  (nasazení závodníků do drah ve finále  3., 1., 2. a 4.).

e) Závodnice (kategorie SDH ženy) v disciplíně běh na 100 m s překážkami, které dosáhnou šesti nejlepších hodnocených časů, se utkají ve dvou semifinálových rozbězích (I. semifinále 4., 1. a 6. dosažený čas; II. semifinále 3., 2. a 5. dosažený čas) a  do  finále  o  mistra  ČR  v běhu  na  100 m  s překážkami  postoupí  tři  závodnice   s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení závodnic do drah ve finále 2., 1. a 3.).

f) Závodnice (kategorie SDH ženy) v disciplíně výstup do 1. podlaží cvičné věže, které dosáhnou čtyř nejlepších časů, se utkají ve finálovém běhu o mistra ČR (nasazení závodnic do drah ve finále 3., 1., 2. a 4.).

g) V každém pokusu v disciplíně výstup do 1., 2. a 4. podlaží cvičné věže a v disciplíně běh na 100 m s překážkami je možný pouze jediný chybný start. Při posuzování viníka chybného startu bude postupováno podle zpřísněných hledisek uvedených v pravidle 54 odst. 8 Pravidel.

h) Při disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami použije každé soutěžní družstvo vlastní hasicí přístroj.

i) V disciplíně požární útok budou provedeny 2 pokusy. Proudnice bude mít každé soutěžní družstvo vlastní.

j) Družstvo HZS podniku, které pořadatel podle odstavce 3 těchto propozic na mistrovství pozve, může být pod garancí přihlašovatele a Asociace velitelů HZS podniků doplněno o max. 4 závodníky jiného HZS podniku.

k) Hodnocení výkonů bude provedeno podle pravidla 61 Pravidel:

 • v soutěži jednotlivců v disciplínách výstup do 4. podlaží cvičné věže, běh na 100 m s překážkami a ve dvojboji,
 • v soutěži štafet v disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami,
 • v soutěži družstev v disciplíně požární útok,
 • v celkovém pořadí družstev.

l) K antidopingové zkoušce a testu na alkohol podle pravidla 59 Pravidel může být přizván komisař s příslušnou licencí a pověřením od Antidopingového výboru ČR. Postup při dopingové kontrole, seznam zakázaných skupin látek, příklady povolených a zakázaných léků a další informace o dopingu jsou uvedeny na internetové adrese www.antidoping.cz .

m) Soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení mistrovství ve sportovním oblečení, jednotném pro celé soutěžní družstvo bez čepic. Každé soutěžní družstvo HZS kraje  bude mít při slavnostním nástupu prapor svého HZS kraje, který ponese vedoucí soutěžního družstva v pracovním stejnokroji I (sako, čepice se štítkem a tmavé kalhoty).

n) Každý závodník bude  po  celou  dobu  soutěže  označen  identifikačním  náramkem  na ruce, který mu bude nalepen při prezenci. Náramek je nepřenosný, číslovaný, voděodolný a opatřen specifickým samolepícím uzávěrem s bezpečnostním výsekem. V případě ztráty či porušení náramku nebude závodníkovi umožněn start.

o) Členové sboru rozhodčích nastoupí na zahájení a ukončení mistrovství v pracovním stejnokroji I (sako, čepice se štítkem a tmavé kalhoty, modrá košile) a k plnění úkolů    v souladu s pravidlem 25 odst. 7 Pravidel v jednotné ústroji pro rozhodčí i odchylně   od pracovního stejnokroje I a jeho doplňků, které může stanovit velitel soutěže. Každý rozhodčí musí mít oblečení pro případ nepříznivého počasí.

p) Instrukčně   metodické   zaměstnání   a   poradu   rozhodčích   (dále   jen   „IMZ“) dne25. srpna 2016 od 14:00 do  16:00  hodin  bude  řídit  hlavní  rozhodčí  mistrovství  plk. Ing. Zdeněk Nytra. Dále se IMZ zúčastní zástupci hlavního rozhodčího mistrovství plk. Ing. Roman Vyskočil a Ing. Tomáš Lefner, tajemník soutěže plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška a komisař soutěže kpt. Bc. Zdeněk Ondráček. IMZ se bude konat v prostorech kolejí VUT Brno a program bude upřesněn při zahájení IMZ.Porada vedoucích družstev kategorie HZS ČR muži s vedením soutěže a rozhodčími disciplín se uskuteční 25. srpna 2016 v 17:00 hodin.

q) Rozhodčí budou označeni rukávovými návleky na levém rameni dle funkce, a to:

 • hlavní rozhodčí – červený návlek s dvěma bílými pruhy
 • zástupce hlavního rozhodčího – červený návlek s jedním bílým pruhem
 • rozhodčí disciplíny – červený návlek bez pruhů
 • rozhodčí – zelený návlek.

r) Pro zajištění jednotné ústroje, mimo technickou skupinu, nastoupí k plnění úkolů organizační pracovníci, hlavní rozhodčí, zástupce hlavního rozhodčího, komisař soutěže a hosté-příslušníci HZS ČR ve slavnostním stejnokroji (tmavomodré sako, tmavomodré kalhoty, bílá košile, tmavomodrá vázanka, tmavomodrá čepice se štítkem).

s) Podrobnější informace o mistrovství budou průběžně zveřejňovány na internetové adrese http://mrps2016.cz/.

 

8. Časový rozpis mistrovství

Čtvrtek 25. 8. 2016

10.00 – 13.00           prezence rozhodčích na kolejích VUT Brno

10.00 – 16.00           prezence družstev kategorie HZS ČR

14.00 – 16.00           instruktážně metodické zaměstnání rozhodčích delegovaných na mistrovství

16.00 – 17.00           porada vedoucích družstev kategorie HZS ČR s vedením soutěže a rozhodčími disciplín

IMZ a porada bude probíhat v místě prezence – koleje VUT Brno

 

Pátek 26. 8. 2016

07.30 – 17.00           prezence družstev kategorie SDH a jednotlivců (SDH muži, ženy a dorost) na běh 100 m s překážkami – koleje VUT Brno

10.00 – 11.00           prezence SDH jednotlivci muži, ženy a dorost (výstup do    4. podlaží cvičné věže) – náměstí Svobody, Brno

08.00 – 12.30           tréninky výstup do 4. podlaží cvičné věže (družstva kategorie HZS ČR a jednotlivci SDH muži, ženy) – náměstí Svobody, Brno

08.00 – 12.30           tréninky běh na 100 m s překážkami (družstva kategorie HZS ČR) – stadion VUT Brno

 

Trénink: výstup do 4. podlaží cvičné věžě

(družstva HZS ČR a jednotlivci SDH muži, ženy)

8:00 – 12:30 náměstí Svobody, Brno

08:00 – 08:15 Moravskoslezský kraj

08:15 – 08:30 Hlavní město Praha

08:30 – 08:45 Karlovarský kraj

08:45 – 09:00 Olomoucký kraj

09:00 – 09:15 Královéhradecký kraj

09:15 – 09:30 Kraj Vysočina

09:30 – 09:45 Pardubický kraj

09:45 – 10:00 Plzeňský kraj

10:00 – 10:15 Liberecký kraj

10:15 – 10:30 Zlínský kraj

10:30 – 10:45 Ústecký kraj

10:45 – 11:00 HZS podniku

11:00 – 11:15 Jihočeský kraj

11:15 – 11:30 Středočeský kraj

11:30 – 11:45 Slovenská republika

11:45 – 12:00 Jihomoravský kraj

12:00 – 12:15 SDH jednotlivci muži

12:15 – 12:30 SDH jednotlivci ženy

12:30 – 12:45 SDH dorost

 

Trénink: běh na 100 m s překážkami

(družstva HZS ČR)

8:00 – 12:30 stadion VUT Brno, Technická 14, Brno

08:00 – 08:15 Liberecký kraj

08:15 – 08:30 Zlínský kraj

08:30 – 08:45 Ústecký kraj

08:45 – 09:00 HZS podniku

09:00 – 09:15 Jihočeský kraj

09:15 – 09:30 Středočeský kraj

09:30 – 09:45 Slovenská republika

09:45 – 10:00 Jihomoravský kraj

10:00 – 10:15 Moravskoslezský kraj

10:15 – 10:30 Hlavní město Praha

10:30 – 10:45 Karlovarský kraj

10:45 – 11:00 Olomoucký kraj

11:00 – 11:15 Královéhradecký kraj

11:15 – 11:30 Kraj Vysočina

11:30 – 11:45 Pardubický kraj

11:45 – 12:00 Plzeňský kraj

12:30 – 17:15 tréninky SDH běh na 100 m s překážkami

 

08.00 – 16.25           seznámení družstev SDH s čerpadlem pro požární útok –   dle rozpisu družstev SDH na stadionu VUT Brno

09.00 – 10.00           porada vedoucích družstev SDH s vedením soutěže a rozhodčími disciplíny – koleje VUT Brno

12.30 – 17.15           tréninky SDH běh na 100 m s překážkami – dle rozpisu družstev SDH – stadion VUT Brno

13.00 – 14.00           soutěž ve výstupu do 1. podlaží cvičné věže – SDH  ženy, dorostenky a mladší dorostenci

14.10 – 14.20           soutěž ve výstupu do 2. podlaží cvičné věže – starší dorostenci

14.30 – 17.00           soutěž ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže – kategorie HZS ČR + jednotlivci SDH muži

17.20                        semifinále o absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže – náměstí Svobody, Brno

17.40                        finále o mistryni ČR ve výstupu do 1. podlaží cvičné věže

17.50                        finále o absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže

18.00                     slavnostní zahájení mistrovství na náměstí Svobody, Brno

a vyhlášení mistra HZS  ČR, absolutního mistra ČR ve výstupu  do 4. podlaží cvičné věže a mistryně ČR ve výstupu do 1. podlaží cvičné věže

 

Sobota 27. 8. 2016 – stadion VUT Brno

07.30 – 12.30           běh na 100 m s překážkami – SDH ženy

13.00 – 13.30           finále v běhu na 100 m s překážkami – SDH ženy

07.30 – 10.30           běh na 100 m s překážkami – SDH muži

10.45 – 13.30           běh na 100 m s překážkami – HZS ČR

13.45 – 14.00           finále o absolutního mistra ČR v běhu na 100 m s překážkami

14.10 – 14.20           vyhlášení výsledků v běhu na 100 m s překážkami ve všech kategoriích a absolutního mistra ČR a vyhlášení výsledků dvojboje HZS ČR

14.30 – 15.45           štafeta 4×100 m s překážkami – SDH ženy

16.00 – 17.30           štafeta 4×100 m s překážkami – SDH muži

17.45 – 19.00           štafeta 4×100 m s překážkami – HZS ČR

 

Neděle 28. 8. 2016 – stadion VUT Brno

08.30 – 14.00           požární útok – HZS ČR, SDH muži, SDH ženy

14.30 – 15.15           vyhlášení výsledků v disciplíně štafeta 4×100 m s překážkami ve všech kategoriích, v disciplíně požární útok ve všech kategoriích a celkových výsledků mistrovství

15.15                        slavnostní zakončení mistrovství

 

ikona-pdf-100px

 

 

 

 

Napsat komentář